10 tháng 3 2021

Làm hiệu ứng gõ chữ chạy trên webiste

Hướng dẫn tạo hiệu ứng gõ chữ đơn giản cho website của bạn. DEMO ONLINE: https://sitecommon.minhquydesign.com/ DEMO CLONE:  ht...

16 tháng 3 2019

Spectredoc Blogger Template

Spectredoc được làm từ SpectreCSS Framework (https://picturepan2.github.io/spectre/) với bố cục blog hai cột Giới thiệu tính năng Respo...

07 tháng 3 2019

Paralaxmaize Blogger Template

Paralaxmaize được kết hợp Materialize CSS và Google AMP Giới thiệu tính năng Responsive True Check Mobile Friendly True Check Googl...

01 tháng 1 2019

Hướng dẫn resizeimage() trong Template Blogger

Mục đích của việc sử dụng resizeimage() để giảm kích thước ảnh dư thừa so với khung chứa ảnh, hàm này thường được áp dụng trong theme AM...

26 tháng 12 2018

Cách thiết lập HTTPS trong Blogger tên miền tùy chỉnh

Blogger đã hỗ trợ chuyển hướng HTTPS cho miền tùy chỉnh Đối với những bạn sử dụng tên miền tùy chỉnh, đã có thể sử dụng HTTPS/SSL miễn phí t...

Cách nhúng Chatango lên Blogger AMP Template

Cách nhúng Chatango trên Blogger AMP HTML - cho đến bây giờ Chatango vẫn là một hộp trò chuyện phổ biến dành cho các blogger. Có thể thấy n...