Minh Quy Design

Welcome to blog

Search on this blog

Category

Blogger Tutorial

Blogger Tutorial

View all Tutorial

PSD Template

Photoshop Template Doocmment, Psd cover Facebook

View all PSD

Blogger Template

Blogger Template

View all Template

Spectredoc Blogger Template

Spectredoc được làm từ SpectreCSS Framework (https://picturepan2.github.io/spectre/) với bố cục blog hai cột Giới thiệu tính năng Responsiv...

Paralaxmaize Blogger Template

Paralaxmaize được kết hợp Materialize CSS và Google AMP Giới thiệu tính năng Responsive True Check Mobile Friendly True Check ...

Hướng dẫn resizeimage() trong Template Blogger

Mục đích của việc sử dụng resizeimage() để giảm kích thước ảnh dư thừa so với khung chứa ảnh, hàm này thường được áp dụng trong theme AMP v...

Cách thiết lập HTTPS trong Blogger tên miền tùy chỉnh

Blogger đã hỗ trợ chuyển hướng HTTPS cho miền tùy chỉnh Đối với những bạn sử dụng tên miền tùy chỉnh, đã có thể sử dụng HTTPS/SSL miễn phí t...

Cách nhúng Chatango lên Blogger AMP Template

Cách nhúng Chatango trên Blogger AMP HTML - cho đến bây giờ Chatango vẫn là một hộp trò chuyện phổ biến dành cho các blogger. Có thể thấy n...

Sử dụng DNS Prefetch để tăng tốc độ tải trang Blogger - Blogspot

Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn một thủ thuật khá mới để tăng tốc độ tải trang Blogger - Blogspot bằng cách sử dụng DNS Prefetch. DNS P...

Responsive Service Tables